Iluzjonista Marcin Cichomski

Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że

1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Marcin Cichomski, reprezentujący firmę Iluzjonista Marcin Cichomski, ul. Balzaka 2/198, 01-917 Warszawa, NIP 522-246-24-42, nr tel. 501 141 652, adres mailowy biuro@magicmarcin.pl.

2. Celem zbierania danych jest obsługa zapytań ofertowych oraz komunikacja biznesowa, obsługa formalności (umowy, sprawy księgowe), a także realizacja celów marketingowych. Przetwarzane dane to, w zależności od wybranej przez Państwa formy kontaktu: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ds. ochrony danych osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wyżej wymienionych celów.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/a zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Social Media

Dane kontaktowe

Iluzjonista Marcin Cichomski
NIP: 522-246-24-42
E-mail: biuro@magicmarcin.pl
Tel: 501-141-652